T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi
Biyokimya Tetkikleri
1 Glukoz
2 Kan üre azotu (BUN)
3 Kreatinin
4 Ürik asit
5 Protein (serum ve vucut sıvıları.herbiri)
6 Albumin
7 Bilirubin (Total)
8 Bilirubin (Direkt)
9 Kolesterol-Total
10 Trigliserit
11 HDL-Kolesterol
12 Sodyum (NA) (Serum ve vucut sıvılarında.herbiri)
13 Potasyum
14 Klor (CL)
15 Kalsiyum (CA)
16 Fosfor (P)
17 Aspartat transaminaz (AST)
18 Alanin transaminaz (ALT)
19 Gamma glutamil transferaz (GGT)
20 Laktik Dehidrogenaz (LDH)
21 Alkalen fosfataz
22 Kreatin kinaz (CK)
23 CK-MB
24 Amilaz
25 Demir (serum)
26 Demir Bağlama Kapasitesi
27 ASO (Türbidimetirk)
28 CRP (Türbidimetrik)
29 Romatoid Faktör (RF) (Türbidimetrik)
30 Glikozile hemoglobin (Hb A1C) 
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi

Bugün: 2342
Toplam: 529751

 
Ankara Hastaneleri Nallıhan Devlet Hastanesi Ankara Nöbetçi Eczane