T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi
Kalite Yönetim Birimi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Başhekim Dr.Hasan BAŞKAYA
Kaliteden Sorumlu Yönetici Dr.Hasan BAŞKAYA
Kalite Yönetim Direktörü Uzm. Dr. Sedef KARAMAN
Kalite Yönetim Koordinatörü Tıbbi Sek.Duygu YALÇIN

Kuruluş Amacı

İçinde bulunduğumuz yüzyıl  her alanda büyük değişimin yaşandığı bir dönemdir. Bu değişimden etkilenen ve ülkemiz için çok büyük öneme sahip sektörlerden biriside sağlık sektörüdür. Her sektörde olduğu gibi sağlık alanında da bilginin kaynağı olan insan ve insana özgü her olgu giderek önemini arttırmaktadır.
Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında hastanemizde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kalite yönetim direktörü ve kalite çalışanlarından oluşan ekip, Başhekimliğe bağlı olarak görev yapmaktadır.
Her bölüm için görevlendirilmiş olan bölüm kalite sorumluları ve Yönetmelik kapsamında kurulmuş bulunan komiteler de Kalite Yönetim Birimi ile koordine biçimde çalışmaktadırlar.

Kalite Yönetim Birimi çalışmaları:


Kalite yönetim birimi sürece dahil tüm ekiplerle kurumun güçlü ya da zayıf yönlerinin tespiti için öz değerlendirme faaliyetleri başlatır.
SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
SKS’nın uygulanmasına rehberlik eder, değerlendirir ve üst yönetime raporlar.
Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan kontrol sonuçlarını değerlendirir.
SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere üye olarak katılarak hasta güvenliği ve  çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma safhalarında destek ve takipçisi olur.
Güvenlik raporlama sistemi ile gelen bildirimlerinin kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapar.
SKS kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin takibini yapar.
SKS çerçevesinde hazırlanan ve hastanemize ait tüm yazılı düzenlemelerin hazırlanmasına öncülük ederek; gerekli takip-kontrol ve sekretaryasını yaparak gereklilik halinde  yazılı düzenlemelerin revizyon işlemlerini  yapar.
Hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit emek amacıyla bina turlarını organize eder.
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapar.
Hastanemizde takip etmekte olduğumuz kalite indikatörlerini izler ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır.
Kod uygulamalarını (Mavi-Pembe-Beyaz) düzenli olarak takip eder, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.
Hizmet sunumuna yönelik tüm verileri değerlendirir.
Hasta / hasta yakını memnuniyet anketi (her ay) ile çalışan (yılda 2 kez) memnuniyeti anketlerinin yapılması / yaptırılmasını sağlar, analiz eder ve durum raporunu üst yönetime aktarır.
Sağlık Bakanlığı Duyuruları
TKHK Duyuruları
Web Uygulamaları

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi

Bugün: 2337
Toplam: 529746

 
Ankara Hastaneleri Nallıhan Devlet Hastanesi Ankara Nöbetçi Eczane